PROFIL KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

 

NAMA                                   : Rr. HENI HERNAWATI, SP, M.Si

TEMPAT, TANGGAL LAHIR  : KULON PROGO, 03 JUNI 1974

TELEPON                               : (0274) 774295

RIWAYAT PENDIDIKAN       :

  1. SDN TUKHARJO                                                          (LULUS TAHUN 1986)
  2. SMPN 2 SENTOLO di Samigaluh                                 (LULUS TAHUN 1989)
  3. SMAN VI Yogyakarta                                                   (LULUS TAHUN 1992)
  4. S1 Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta                      (LULUS TAHUN 1997)
  5. S2 Magister Ekonomika Pembangunan UGM             (LULUS TAHUN 2006)

RIWAYAT JABATAN :

1.

 Januari 2008 – Januari 2009

:

Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Kelautan Kecamatan Samigaluh

2.

Januari 2009 – Juni 2013

:

Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Bidang Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

3.

Juni 2013 – Januari 2017

:

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Kehutanan

4.

Januari 2017 - Januari 2020

:

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

5.

Januari 2020 - Mei 2021

:

Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

6.

Mei 2021 - Sekarang

:

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan